Een zelfverzekerd kind is belangrijk voor zijn/haar geluk

Een zelfverzekerd
kind is belangrijk
voor zijn/haar geluk

daar word je
als ouders blij van!

Meester Paul biedt uw kind hulp door middel van inhoudelijk bijles, coaching en studiebegeleiding

Scholen hebben vanwege bezuinigingen en te grote klassen moeite om de gewenste capaciteiten van uw kind eruit te halen. Dit resulteert vaak in een slechte prestatie van uw kind. In veel gevallen leidt dit zelfs tot achterstanden. Als ouders wilt u het beste voor uw kind.

Goed onderwijs op niveau van uw kind is daarom zeer wenselijk. Een kind dat niet optimaal functioneert op school kan gefrustreerd raken. Het kind zal daarom niet lekker in zijn vel zitten en thuis zijn frustraties afreageren op ouders en broers/zussen.

Een kind dat weinig zelfvertrouwen heeft, niet goed kan concentreren of zelfs gepest wordt zal zeker ook niet goed presteren op school. Alleen bijlessen geven is daarom niet voldoende. De oorzaak van het probleem wordt hiermee namelijk niet aangepakt. Meester Paul helpt uw kind door middel van bijles, coaching en studiebegeleiding uw kind de oorzaken van slecht presteren op school in te zien en gaan een veranderingstraject aan samen met uw kind. Wij geven uw kind steun en leren uw kind zijn problemen zelf op te lossen en geven daarbij vakinhoudelijk hulp op schoolgebied.

Meester Paul heeft als doelstelling om uw kind te helpen beter te presteren op school, hulp te bieden aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling zodat hij/zij lekker in zijn/haar vel zit, waarbij zijn/haar geluk voorop staat, waarin hij/zij volop in het leven staat en zelfvertrouwen uitstraalt.

Inhoudelijk begeleid Meester Paul uw kind door middel van bijles, studie/huiswerkbegeleiding en planning. Uw kind zal hierdoor veel beter gaat presteren op school.

Dyscalculie

Bij dyscalculie heeft een kind weinig getalbegrip en getalinzicht. Bij Les bij Meester Paul is het doel de functionele gecijferdheid te verhogen.

werkwijze

Goede taal, reken- en digitale vaardigheden vormen een zeer belangrijke basis voor ieder kind. Hoe we dit bereiken? Lees er hier meer over.

pakketten

Les bij Meester Paul heeft verschillende pakketten samengesteld voor bijles, studie- en huiswerkbegeleiding voor uw kind. 

Ik ben bij meester Paul terecht gekomen omdat mijn dochter moeite met economie in 4-VMBO had…Hij is geduldig, legt het net zo lang uit tot ze het snapt (soms tot vervelens toe 😜) hij is in voor een grapje en komt zijn afspraken na. Kortom een superrr meester!

Mw. C. Franken

Meester Paul is zeer kundig en een professionele leraar die op een positief/geduldige manier les geeft. Onze dochter heeft extra lessen in de vakken Taal en Rekenen gekregen van Meester Paul
waarbij verschillende manieren van aanpak/uitleg op tafel kwam zodat het duidelijk was voor onze dochter. Meester Paul is zeker een aanrader die je kunt vertrouwen. Hij is altijd op tijd aanwezig en komt zijn afspraken na.

Mw. Turan

Paul helpt sinds het begin van dit schooljaar onze oudste dochter (groep 7) met rekenen. Zij heeft wat kenmerken van dyscalculie. Paul gaat hier heel geduldig mee om en legt sommen op diverse manieren uit. Hij gaat echt op zoek naar de uitleg die past bij onze dochter.
Er wordt serieus gewerkt, maar er is ook zeker ruimte voor een grapje.  Ik zie onze dochter groeien, ze is minder onzeker en dit is terug te zien in haar cijfers.
Zelf zegt ze dat ze rekenen  – soms  🙂 – zelfs leuk begint te vinden.

Brigitte Koene

Paul is al betrokken bij onze oudste dochter. Nu de coronatijd is aangebroken geeft hij ook wat les aan onze jongste dochter (groep 5). Bij haar is ernstige enkelvoudige dyslexie gediagnostiseerd (ze wordt hiervoor behandeld). Dit is zeker geen belemmering voor Paul. Met deskundigheid, betrokkenheid, geduld en humor neem hij haar mee door haar lees- en taaltaken. Onze dochter kijkt iedere week uit naar zijn komst.

Brigitte Koene

Heel fijn, persoonlijk bijles aan huis. Meester Paul richt zich op de behoeften en het niveau van het kind om vanuit daar een stevigere basis te leggen, in ons geval, op het gebied van spelling & begrijpend lezen. Aanrader dus !!!

Selina Lejeune-Jens